Welcome

Badania geotechniczne: praktyczne informacje dla inwestorów.

Każdy, kto planuje złożyć w odpowiednim dla miejsca budowy urzędzie wniosek o pozwolenie na budowę, potrzebuje opinii geotechnicznej, która określa grunty, na których ma zostać wzniesiony dany budynek. Opinia ta powinna zawierać szereg niezbędnych informacji, które ważne nie tylko z punktu widzenia prawa, ale także inwestora i projektantów.

Co powinna zawierać dokumentacja geotechniczna

Każda dokumentacja dołączana do wniosku o pozwolenia na budowę powinna składać się z dwóch części. Pierwsza z nich jest to część graficzna. W jej skład wchodzą mapki zawierające na danym obszarze przekrój geotechniczny gruntu, z zaznaczonymi warstwami, jakie występują na danej głębokości odwiertu z zachowaniem ich kolejności ułożenia w glebie. Na mapce powinny znaleźć się także dokładne lokalizacje, gdzie zostały wykonane dane odwierty, na których to podsatwie zostały wykonane badania geotechniczne i została wystawiona opinia. Druga część to natomiast część pisemna. W niej powinna zostać zawarta analiza gruntu, a także wszelkiego rodzaju uwagi, wskazania i zalecenia dotyczące budowy fundamentów, które będą najbardziej odpowiednie dla danego budynku wznoszonego na danym terenie. Oprócz tego w dokumentacji geotechnicznej powinny zostać zawarte także:

  • informacje dotyczące nośności gruntów, ich wytrzymałości na nacisk i wpływu na osiadanie w przyszłości budynku
  • informacje dotyczące poszczególnych rodzajów gruntów, wszelkich ich parametrów, a także wzajemnego położenia względem siebie nawzajem w glebie.
  • Informację o głębokości, na której występują na danym terenie wody gruntowe, a także informacje o tym, jaki mogą one mieć wpływ na wykonywane na danym obszarze roboty ziemne.
  • informacje i założenia o ewentualnych możliwościach zmian położenia poziomu wód gruntowych w przyszłości, jeśli to konieczne to uwagi i zalecenia, które dadzą możliwość odwodnienia terenu i zabezpieczeniu skarp przed osuwaniem się.

Jak wykonane badania są najbardziej miarodajne

Korzystając z usług geologa, to jemu powierzamy przeprowadzenie wszystkich prac związanych z badaniami geotechnicznymi. Jednak warto posiadać świadomość tego, jak wykonuje się w poprawny sposób tego typu czynności, aby mieć pewność, że dany geolog wykonał wszystko zgodnie ze sztuka, a my nie będziemy mieli w przyszłości nieprzyjemnych niespodzianek w postaci popękanych ścian, kruszących lub nawet zapadających fundamentów czy też nierównomiernego osiadania budynku, który ma wpływ na pękanie.

Podstawa wszelkich badań geotechnicznych są odwierty, które to powinny być wykonywane przez specjalistyczne maszyny dedykowane w tym celu. Zasada jest to, że im mniej odwiertów wykonanych na danym terenie tym badania są mniej miarodajne i wiarygodne. Minimalna ilość to 3 odwierty na powierzchni działki jednak cztery odwierty, dają już większa pewność. Wszelkie firmy, które oferują niskie ceny w zamian za jeden lub dwa odwierty, są tylko i wyłącznie strata czasu i pieniędzy inwestora. Badania przez nie wykonane, nie dadzą żadnych istotnych informacji, na których w stu procentach będzie można bazować w trakcie projektowania domu i doboru jego fundamentów. Zakładając, że cztery odwierty to 100% pewności co do wyników przeprowadzonych badań, tylko dwa odwierty to zaledwie 50% szans tego, że dana analiza jest trafna, nie wspominając już o analizach wykonywanych na podstawie tylko i wyłącznie jednego odwiertu. NA miarodajność badań ma też ogromny wpływ głębokość odwiertów. Powinna być ona zawsze uzależniona od wstępnej specyfiki budynków. Inwestor już na tym etapie musi podjąć decyzję czy jego dom ma zostać podpiwniczony, czy też nie. Jest to o tyle kluczowa kwestia, że dla zwykłych parterowych domów jednorodzinnych wykonuje się odwierty do głębokości 3 metrów, taka głębokość jest wystarczająca do oszacowania gleby na potrzeby fundamentów. Jeśli jednak budynek ma posiadać podpiwniczenie, należy pogłębić odwierty nawet do 6 metrów.

 

Niekiedy niestety zdarza się tak, że jednorazowe wykonanie badań geotechnicznych nie daje pełnego obrazu warunków gruntowych na danym terenie. Wtedy zachodzi konieczność wykonania ponownego badania, po upływie określonego czasu. Pozwala ono wtedy określić zmiany, jakie zachodzą na przestrzeni roku w gruncie. W końcu dom nie będzie stał na działce, tylko wiosna, ale także w innych porach roku, dlatego tak ważne jest idealne dopasowanie jego parametrów do gleby, w której zostanie posadzony. Takie badania wykonuje się najczęściej na glebach o dużej wilgotności i ilości warstwy organicznej. Wielu inwestorów konieczność ponownych badań traktuje jak próby wyłudzenia pieniędzy przez firmy geologiczne, nie należy jednak tego tak odbierać. Warto spojrzeć na to z tej strony, że dokładne badania geotechniczne gruntu są niewielkim wydatkiem w porównaniu do reszty kosztów związanych z budową. Ich niedokładne wykonanie lub otrzymanie nieodpowiednich wyników, może mieć w przyszłości wpływ na stan techniczny całej budowli. Dlatego warto inwestować w nie i wykonywać przede wszystkim dla siebie, a nie z konieczności wymuszonej przepisami prawa.