Welcome

Transkrypcje z rozpraw jako forma usprawniania systemu sądowego

Wykorzystywanie protokołu pisemnego w trakcie przebiegu rozpraw sądowych nie zawsze dawało pożądane rezultaty. Często dochodziło bowiem do pomijania istotnych części wypowiedzi, co w rezultacie skutkowało nieprawidłowym przedstawieniem sprawy. Wraz z dniem 1 lipca 2010 roku sytuacja ta uległa zmianie. Ustawa z dnia 29 kwietnia 2010 roku dotycząca zmian w Kodeksie Postępowania Cywilnego wprowadziła obowiązkowe protokoły […]

Prawa pacjenta

Prawa pacjenta ściśle wynikają z naszej konstytucji, ustawie o prawach pacjenta, o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, a także z ustawy o Rzeczniku Praw Pacjenta. Dlatego wszystkie podmioty świadczące usługi medyczne w naszym kraju mają bezwzględny obowiązek ich przestrzegania. Również pacjenci muszą być świadomi istnienia wyżej wymienionych przepisów, żeby w razie czego móc […]