Welcome

Dziś pytanie, dziś odpowiedź, czyli kim jest stomatolog?

Pytanie nie jest trudne… ale warto na nie sobie odpowiedzieć, by zrozumieć, na czym polega praca dentysty. Stomatolog to specyficzny lekarz. Musi w swojej pracy wykazywać się cierpliwością, empatią, odpornością emocjonalną i umiejętnością postępowania z ludźmi. Wydawać by się mogło, że te cechy powinien posiadać każdy medyk, ale w przypadku dentysty mają one szczególne znaczenie. Najczęściej ma on bowiem do czynienia z pacjentami wystraszonymi, zestresowanymi, odczuwającymi lęk , a nawet paniczny strach przed wizytą w jego gabinecie. Stomatologia to kierunek studiów medycznych, podczas których lekarz uczy się zawodu, ale by być dobrym dentystą, musi posiadać odpowiednie wrodzone predyspozycje nie tylko fizyczne, ale i psychiczne.

O wiedzy zdobytej i wrodzonych zdolnościach manualnych

W trakcie studiów nikt nie nauczy się do końca postępowania z innym człowiekiem i zręczności manualnej. Z pewnymi cechami trzeba się po prostu urodzić. A na nich opiera się większość czynności, jakie składają się na usługi stomatologiczne. Tak więc stomatolodzy muszą być osobami o sprawnych dłoniach, nie mogą cierpieć na zaburzenia psychiczne, nerwowe czy motoryczne. I jak każdy lekarz – muszą wzbudzać zaufanie, umieć rozmawiać z pacjentami, a także umieć ich słuchać. Stomatolog, jako lekarz, jest specjalistą w leczeniu i zapobieganiu chorobom zębów i jamy ustnej. Diagnozuje i leczy choroby zębów, dziąseł, błony śluzowej jamy ustnej, koryguje wady zgryzu, stosuje leczenie protetyczne, jak również instruuje pacjentów na temat  właściwej higieny jamy ustnej.

Jak można zostać stomatologiem?

Stomatolog, jak każdy przyszły lekarz, musi ukończyć studia medyczne. Trwają one 5 lat, a ich dopełnieniem jest roczny staż, zakończony Lekarsko-Dentystycznym Egzaminem Państwowym, który warunkuje otrzymanie  prawa do wykonywania zawodu, przyznawanego przez Izbę Lekarską. W przypadku przerwy w wykonywaniu zawodu, która trwa dłużej niż 5 lat, stomatolog musi ponownie odbyć roczny staż. Powodem jest przede wszystkim szybki postęp wiedzy i rozwój techniki stomatologicznej, co wymaga ciągłego dokształcania się i nieprzerwanej praktyki zawodowej. W stomatologii istnieją różne pola specjalizacji, na których w sposób dogłębny zdobywa się ścisłą wiedzę i praktykę medyczną w danym kierunku. Usługi stomatologiczne mogą wymagać specjalizacji z chirurgii szczękowo-twarzowej, z chirurgii stomatologicznej, stomatologii zachowawczej, stomatologii dziecięcej, protetyki stomatologicznej, ortodoncji lub periodontologii. Każda z tych specjalizacji wymaga odrębnego kształcenia podyplomowego i specjalistycznej praktyki z określonym profilem pacjentów.

Myśląc o tym zawodzie trzeba pamiętać, że stomatolog pracuje w niewygodnej pozycji, co niektórym adeptom tej sztuki może bardzo utrudniać lub z czasem wręcz uniemożliwiać wykonywanie takiej pracy. Na największe zmęczenie narażone są ręce, wzrok i kręgosłup. Większość czynności wykonuje się w jamie ustnej pacjenta, a taka bliskość może wiązać się z dyskomfortem dla operatora. Należy również mieć na uwadze, że czas efektywnej pracy stomatologa zazwyczaj nie może przekraczać 8 godzin ze względu na zmęczenie organizmu i bezpieczeństwo pacjenta.

Gdzie są świadczone usługi stomatologiczne?

Ogólnodostępną bazą, gdzie świadczy się określony pakiet usług stomatologicznych, są otwarte zakłady opieki zdrowotnej i specjalistyczne oddziały szpitalne Narodowego Funduszu Ochrony Zdrowia. To tutaj przyszli stomatolodzy po ukończeniu studiów medycznych odbywają obowiązkowe, roczne staże i rozpoczynają samodzielną drogę zawodową. W miarę zdobywania wiedzy, umiejętności i praktyki w zawodzie mogą zatrudniać się w prywatnych gabinetach i klinikach stomatologicznych, a także – z czasem – zakładać własne praktyki. Umiejętności, posiadana specjalizacja i zdobywana opinia, liczba pacjentów, lokalizacja oraz stosowane ceny – te wszystkie elementy warunkują renomę medyczną jak i dochody z własnej praktyki stomatologicznej.

O rodzajach usług stomatologicznych słów kilka

Katalog usług stomatologicznych jest bardzo obszerny i ciągle, w miarę postępu nauki, wiedzy i stosownej praktyki w tej dziedzinie medycyny ulega poszerzeniu. Przede wszystkim należałoby pogrupować usługi stomatologiczne w zależności od wyodrębnionych specjalizacji takich jak: stomatologia dziecięca, stomatologia zachowawcza, paradontologia, protetyka stomatologiczna, ortodoncja (ortopedia szczękowa), chirurgia stomatologiczna itd. Niezależnie jednak od specjalności stomatolog rozpoznaje i leczy choroby oraz wady jamy ustnej.

Do zadań podstawowych stomatologa należą: badanie pacjenta, wyjaśnienie celu i potrzeby leczenia, pobieranie materiału biologicznego do badań specjalistycznych, znieczulenie, leczenie zgodnie z reprezentowaną specjalnością, konsultacje z innymi specjalistami oraz kierowanie pacjenta na dalsze badania. Dopiero po wypełnieniu tych podstawowych dla każdego zabiegu czynności, dentysta może przystąpić do wykonywania konkretnej usługi stomatologicznej, mieszczącej się w zakresie jego specjalizacji. Rodzaj, zakres i sposób ich wykonywania wynika z aktualnych zasobów wiedzy i praktyki medycznej znanej, stosowanej i co niemniej ważne – dostępnej danemu specjaliście. Poziom wyposażenia technologicznego, standard zaplecza medyczno- technicznego oraz kwalifikacje medyczne kadry warunkują zarówno poziom jak i zakres świadczenia usług stomatologicznych wszelkiego typu.