Welcome
Gdzie się stosuje bariery mikrofalowe?

Gdzie się stosuje bariery mikrofalowe?

Bariery mikrofalowe to systemy ochronne, których działanie polega na generowaniu wiązki elektromagnetycznej pomiędzy nadajnikiem a odbiornikiem. Wiązka ta powstaje w wyniku działania mikrofal o wysokiej częstotliwości. W sytuacji, gdy odbiornik otrzymuje sygnał o pewnej nieprawidłowości, poddaje go szczegółowej analizie. Jeśli stwierdzi, że w chronionym obszarze znajduje się intruz, uruchamiany jest alarm.

 

Bariery mikrofalowe – zasady działania

Zasada działania bariery mikrofalowej opiera się na współdziałaniu nadajnika i odbiornika. Gdy odbiornik odbierze sygnał, który ma inną charakterystykę niż ten wysłany przez nadajnik, zaczyna go analizować. Najpierw sprawdza, czy zmiany w sygnale nie są spowodowane naturalnymi zakłóceniami, takimi jak warunki atmosferyczne czy wpływ flory i fauny. Jeśli odbiornik stwierdzi, że alarm nie został wywołany z tych powodów, automatycznie uruchamia alarm. Dzięki temu, że przy projektowaniu bariery mikrofalowej zastosowano algorytmy cyfrowego przetwarzania sygnałów, możliwe jest odróżnienie zakłóceń spowodowanych przez otoczenie od próby włamania na teren posesji. Bariera mikrofalowa jest w stanie odczytać różnicę pomiędzy masą człowieka a masą małych zwierząt, takich jak koty, szczury, psy, myszy, lisy i ptaki. W tych systemach ochrony istnieje możliwość regulacji czułości i czasu aktywacji czujek mikrofalowych. Dzięki temu możliwe jest wyodrębnienie sygnału alarmowego i odróżnienie go od innych sygnałów. Bariery mikrofalowe mogą być stosowane w prawie każdej sytuacji, częściowo dzięki temu, że na rynku dostępne są różne warianty. Zaawansowane bariery są zazwyczaj stosowane w więzieniach, elektrowniach i rafineriach, na lotniskach i w innych obiektach użyteczności publicznej. Niekiedy stosuje się je również w centrach handlowych i fabrykach, a także do ochrony rusztowań, tuneli i korytarzy. Z kolei te mniej zaawansowane służą głównie do ochrony prywatnych posesji i są montowane na tarasach, bramach, murach czy ogrodzeniach. Pozwala to na wyodrębnienie sygnału alarmowego i odróżnienie go od innych sygnałów.

Polecam również:

Bariery mikrofalowe w każdym miejscu

Bariery mikrofalowe mogą być stosowane niemal w każdej sytuacji, między innymi dlatego, że na rynku dostępnych jest kilka ich odmian. Zaawansowane bariery są zazwyczaj stosowane w więzieniach, elektrowniach i rafineriach, na lotniskach i w innych obiektach użyteczności publicznej. Czasami stosuje się je również w centrach handlowych i fabrykach, a także do ochrony rusztowań, tuneli i korytarzy. Z kolei te mniej zaawansowane służą głównie do ochrony prywatnych posesji i są montowane na tarasach, bramach, murach czy ogrodzeniach. Pozwala to na wyodrębnienie sygnału alarmowego i odróżnienie go od innych sygnałów. Bariery mikrofalowe mogą być stosowane niemal w każdej sytuacji, między innymi dlatego, że na rynku dostępnych jest kilka ich odmian. Zaawansowane bariery mikrofalowe mogą osiągać duże zasięgi ochrony – nawet do 200 m, dlatego też głównie stosuje się je w następujących miejscach. W zakładach karnych – nie chodzi tu tylko o ochronę przed osobami wchodzącymi na teren obiektu, ale również przed osobami wychodzącymi. Bariery mikrofalowe mogą być stosowane w obszarach pomiędzy ścianą zewnętrzną a wewnętrznym ogrodzeniem zakładu karnego lub jako ochrona obwodowa budynków. Na lotniskach – do wykrywania ruchu samolotów w celu zapobiegania kolizjom, np. gdy dwa samoloty znajdują się na kursie kolizyjnym. Wiązki mikrofalowe są również wykorzystywane do kontroli i regulacji ruchu w czasie oczekiwania samolotów na pas startowy lub wyjście z portu. Od kilku lat bariery mikrofalowe są również wykorzystywane do monitorowania i uzyskiwania informacji o ruchu na lotnisku, gdy widoczność jest słaba, np. z powodu gęstej mgły lub intensywnych opadów deszczu.

 

Prywatna ochrona

Bariera mikrofalowa na lotniskoSystemy barier mikrofalowych, które są mniej zaawansowane technicznie, są czasami wykorzystywane do ochrony prywatnych posesji, takich jak wille. Systemy te są instalowane w celu monitorowania, na przykład, linii ogrodzenia, drzwi, bram, dachów, tarasów lub balkonów, aby wykryć każdy niepożądany ruch w pobliżu domu. Osoby prywatne bardzo chętnie korzystają z barier mikrofalowych, ponieważ są one bardzo odporne na różnego rodzaju próby manipulacji, poza tym są łatwe w obsłudze i możliwe jest ich zdalne sterowanie. Ponadto, ich instalacja jest bardzo szybka, a konserwacja stosunkowo łatwa. Wielkość strefy, która może być monitorowana przez bariery mikrofalowe zależy od kilku czynników, w tym od rodzaju i zasięgu anteny, odległości pomiędzy urządzeniami oraz czułości systemu. W przypadku barier mikrofalowych nie ma możliwości zaślepiania czujnika – taka próba jest automatycznie wykrywana. Nowocześnie zaprojektowane systemy są w stanie wykryć każdą próbę ingerencji, np. otwarcie obudowy, przesunięcie, zatkanie lub skręcenie czujki, a także zniszczenie nadajnika i odbiornika. Przy stosowaniu barier mikrofalowych mogą wystąpić zakłócenia wynikające z nakładania się różnych stref ochronnych, aby tego uniknąć wystarczy ustawić kilka kanałów pracy. Dodatkowo układ elektryczny czujek mikrofalowych wyposażony jest w układ ładowania akumulatora, który zapewnia prawidłową pracę czujki nawet w przypadku chwilowego zaniku napięcia zasilania.