Welcome
Jak zachęcić alkoholika do leczenia?

Jak zachęcić alkoholika do leczenia?

Jak zachęcić alkoholika do leczenia? Alkoholizm jest bardzo poważną chorobą wynikającą z uzależnienia pacjenta od substancji psychoaktywnej, jaką jest etanol. Alkoholizm może powodować bardzo poważne szkody zdrowotne, psychiczne, rodzinne i społeczne. Alkohol jest często powodem odcięcia ludzi od klasy społecznej, rozbicia rodzin, łamania prawa i często utraty życia. Z tego powodu, jeśli ktoś zauważy u siebie problem alkoholowy, powinien poddać się leczeniu, aby mógł normalnie funkcjonować. Czy można zmusić alkoholika do leczenia i jak zmusić alkoholika do leczenia? To bardzo ważne pytania, na które odpowiemy.

Dlaczego popadamy w alkoholizm?

Zanim omówimy, jak zmusić alkoholików do leczenia i czy jest to w ogóle możliwe, porozmawiajmy o tym, dlaczego popadamy w alkoholizm. Etanol jest substancją powszechnie występującą w naszym środowisku. Spożywamy go w postaci różnych tzw. napojów alkoholowych. Nasza narodowa kultura picia zniechęca do trzeźwości. Nie mówimy, że bycie pod wpływem alkoholu jest tolerowane, ale alkohol towarzyszy nam niemal na każdym kroku. Każda okazja, na przykład rodzinna, może być okazją do napicia się piwa, wina czy wódki. Niestety, odnosi się wrażenie, że alkohol to coś zupełnie normalnego i nieszkodliwego.

Etanol jest zakorzeniony w kulturze europejskiej, ale nie jest substancją nieszkodliwą. Jest substancją psychoaktywną o działaniu depresyjnym, oprócz właściwości uzależniających psychicznie i fizycznie. Biorąc pod uwagę te wytyczne, niektóre klasy substancji psychoaktywnych klasyfikują alkohol jako twardy narkotyk. Jeśli połączymy to wszystko, dostępność alkoholu, kulturę picia i społeczną akceptację picia, okazuje się, że bycie alkoholikiem wcale nie jest trudne.

Jak zachęcić alkoholika do leczenia?
Jak zachęcić alkoholika do leczenia?

Teraz omówimy, jak zachęcić alkoholików do leczenia, a następnie omówimy, jaki to ma wpływ. Polskie prawo nie zezwala na skierowanie nikogo na przymusowe leczenie. Wynika to wprost z Konstytucji, ale dopuszcza się jeden wyjątek. Wyjątek ten wynika z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i pozwala na obowiązkowe umieszczanie osób uzależnionych w ośrodkach leczenia alkoholizmu. Gdy chcemy nałożyć na kogoś przymusowe leczenie (zwykle bliskiego krewnego, ale niekoniecznie, bo o przymusowe leczenie może wystąpić każdy) musimy złożyć stosowny wniosek w urzędzie gminy, który następnie składa wniosek w naszym imieniu do gminy , do sądu rejonowego Wystąp o obowiązkowe skierowanie na leczenie osób uzależnionych. Sąd może skierować taką osobę do Ośrodka np. z powodu zagrożenia dla siebie i otoczenia, poważnego zakłócenia porządku publicznego, rozpadu rodziny.

Głównym pytaniem w tym wszystkim jest to, czy to wymuszone leczenie rzeczywiście działa. Niestety odpowiedź nie jest optymistyczna. Zdecydowana większość leczonych osób wraca do picia po zakończeniu leczenia. Jak wspomniano, zdecydowana większość, czyli nie wszystkie, jest warta spróbowania, ale warto mieć tego świadomość, decydując się na taki krok.

Psychologowie podkreślają, że podjęcie przez uzależnionego skutecznej próby odstawienia wymaga indywidualnej woli i chęci osoby uzależnionej. Osoby kierowane siłą często nie posiadają tych cech i postrzegają traktowanie jako niesprawiedliwą karę. Tylko niewielki procent osób poddawanych tego typu leczeniu zdaje sobie sprawę w trakcie leczenia, że ​​picie alkoholu jest wyniszczające dla nich i ich rodzin.

Co jeśli nie jest to leczenie przymusowe?

Co jeśli przymusowe leczenie nie zadziała? Odpowiedź jest prosta. Przestań wspierać osoby uzależnione, aby kontynuowały nałóg. Brzmi to niedorzecznie, ale większość bliskich robi to nieświadomie. Wyjaśnianie bliskich rodzinie i przyjaciołom, wybaczanie trwających długów i epizodów alkoholowych, mając nadzieję, że to będzie ostatni, często pogarsza sytuację osoby uzależnionej, która nie potrafi właściwie ocenić swojego zachowania. Często bardziej zdecydowane działanie przychodzi tak późno, że uzależniony po prostu nie może powiązać tych działań z własnym zachowaniem, ale zamiast tego widzi swoje powody w bliskich. Jeśli wiemy, jak odpowiednio szybko zareagować, osoba z problemem alkoholowym może zauważyć problem, zanim stanie się on całkowicie niewidoczny. Musimy pamiętać, że silnie uzależniony fizycznie alkoholik zrobi wszystko dla większej ilości alkoholu.

Inną rzeczą, którą możesz zrobić, aby najpierw chronić siebie, jest obezwładnienie uzależnionego. Osoba taka będąca w chorobliwej fazie alkoholizmu nie panuje nad sobą pod żadnym względem, włączając w to sprawy finansowe, którymi często się dzieli. Nierzadko zdarza się, że cała rodzina jest zadłużona z powodu jednego alkoholika.