Welcome
OC przewoźnika

OC przewoźnika

OC przewoźnika dotyczy ochrony osoby ubezpieczonej w przypadku wystąpienia np. uszkodzenia towaru w trakcie transportu. Ubezpieczenie przewoźnika gwarantuję ochronę w razie, gdy z winy firmy transportowej dojdzie do uszkodzenia mienia czy też jego utraty. Odszkodowanie to dotyczy także spóźnień, które często mają miejsce w trakcie dostaw. Czy warto mieć ubezpieczenie OC przewoźnika? Dlaczego to ubezpieczenie jest uważane za bardzo ważne? Odpowiadamy w niniejszym artykule. Zachęcamy do rozwiania swoich wątpliwości.

OC przewoźnika – kiedy może zostać wypłacone?

Korzystanie z OC przewoźnika https://www.fullpolisa.pl/wylicz-skladke/ubezpieczenie-ocp-przewoznika/ gwarantuje wypłatę odszkodowania w sytuacji, kiedy dojdzie do szkód spowodowanych błędem w trakcie transportu. Firma transportowa może zatem być spokojna odnośnie roszczeń ze strony klientów, jeżeli z jej winy dojdzie do:

  • uszkodzenia przesyłki,
  • zaginięcia przesyłki,
  • niezrealizowania zlecenia przewozowego na czas.

W branży transportowej bardzo często dochodzi do powyższych sytuacji. Warto również wiedzieć, iż odpowiedzialność przewoźnika jest dokładnie normowana przez przepisy prawne. Transport krajowy normuje prawo przewozowe, a transport międzynarodowy – konwencja CMR.

Czy OC przewoźnika jest konieczne?

Wiele osób zastanawia się, czy ubezpieczenie OCP jest obowiązkowe. Nie jest, ponieważ nie ma żadnych przepisów, które mówiłyby o obowiązku zakupu takiej polisy przez przewoźników. Ale czy warto ponosić duże koszty, jeżeli realizacja zlecenia transportowego nie będzie pomyślna? Kilka takich wpadek może narazić firmę na bardzo duże straty. Kiedy nie można kupić OC przewoźnika? OCP nie mogą kupić firmy zajmujące się przewozem tylko i wyłącznie własnych rzeczy, na przykład producentów. Transportując swój własny ładunek możemy chronić go innym ubezpieczeniem.

Kiedy warto mieć OC przewoźnika drogowego?

OC przewoźnika jest przydatne w wielu różnych sytuacjach. Przede wszystkim ubezpieczenie OC przewoźnika obejmuje straty poniesione w związku z postojem wywołanym kontrolą drogową, awarią, wypadkiem czy też związanym z koniecznością udzielenia pierwszej pomocy lub niespodziewanej choroby kierowcy uniemożliwiającej mu kontynuowanie jazdy.

Jeśli chodzi o zakres OC przewoźnika to istnieje możliwość jego rozszerzenia i dostosowania do indywidualnych potrzeb ubezpieczonego. Warto dostosować zakres OC do rodzaju oferowanych usług przewozowych. Inny bowiem jest zakres rozszerzenia dla przewozu żywych zwierząt, a inny dla przewozu leków, które muszą być w lodówce.

Dla kogo OC przewoźnika jest istotne? 

OC przewoźnika jest ważne przede wszystkim dla tych firm, które zajmują się przede wszystkim przewozem towarów i jest to ich główna działalność zarobkowa. Jak już wspominaliśmy, OC przewoźnika nie jest odpowiednie dla producentów wyrobów, którzy chcą sami przetransportować towar. 

Warto także wspomnieć, iż OC przewoźnika jest często bardzo ważne dla Klientów, którym zależy, aby firma transportowa posiadała takie ubezpieczenie. Nie muszą się wtedy oni obawiać o swój towar i problemy w razie uszkodzenia lub utraty towaru.

Jakie są korzyści z posiadania ubezpieczenia OC przewoźnika?

OC przewoźnika
OC przewoźnika

Posiadanie OC przewoźnika drogowego posiada wiele zalet. Przede wszystkim pozwala ono na zabezpieczenie przewoźnika w sytuacji wystąpienia szkód, za które ponosi on odpowiedzialność. Ponadto, atutem posiadania ubezpieczenia OC przewoźnika jest większa wiarygodność w oczach Klienta. Ponadto, pozwala ono na większe poczucie komfortu i bezpieczeństwa, zarówno dla Klienta, jak i samego kierowcy.

OC przewoźnika drogowego zapewnia ochronę przed nagłymi trudnościami w trakcie przewozu. Warto wiedzieć, iż odpowiedzialność za nawet najdroższy towar spoczywa na samym przewoźniku, warto zatem zadbać o spokój w trakcie przewozu i zdecydować się na zakup OC przewoźnika drogowego.

Czy OC przewoźnika jest drogie?

Nie można jednoznacznie udzielić odpowiedzi na pytanie, czy OC przewoźnika https://www.pozytywnybiznes.pl/oc-przewoznika/ drogowego jest drogie. Wynika to z tego, iż koszt OC przewoźnika jest uzależniony od wielu czynników i różni się w zależności od danego zakładu ubezpieczeń. Koszt OC przewoźnika wynika najczęściej z gwarantowanej sumy polisy oraz historii umowy. Zakład ubezpieczeń może podwyższyć albo zmniejszyć składkę w zależności od ilości zgłaszanych szkód. Warto także wiedzieć, iż wypłacanie odszkodowań wpływa niekorzystnie na wysokość ustalonej składki OC. Polisa przewoźnika drogowego jest wyceniana zawsze indywidualnie, warto zatem porównywać różne oferty z wielu różnych zakładów ubezpieczeniowych.

Należy wiedzieć, iż wraz ze wzrostem sumy ubezpieczeniowej rosną koszty związane z ubezpieczeniem. Najczęściej koszt polisy waha się od kilkuset do kilku tysięcy złotych za rok. Poniesienie takich koszt jest jednak dobrym pomysłem, ponieważ pozwala na zabezpieczenie firmy przed sporymi stratami, które mogą wystąpić w związku z koniecznością wypłaty rekompensaty za uszkodzony towar w trakcie przewozu. Często zdarza się też, iż zakłady ubezpieczeń po dłuższym czasie korzystania z ich oferty proponują niezwykle korzystne zniżki.