Welcome

Prawa pacjenta

Prawa pacjenta ściśle wynikają z naszej konstytucji, ustawie o prawach pacjenta, o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, a także z ustawy o Rzeczniku Praw Pacjenta. Dlatego wszystkie podmioty świadczące usługi medyczne w naszym…