Welcome
Poradnik dotyczący upadłości konsumenckiej

Poradnik dotyczący upadłości konsumenckiej

Poradnik dotyczący upadłości konsumenckiej: zdecydowana większość Polaków słyszała zapewne o upadłości konsumenckiej. Z roku na rok coraz więcej osób decyduje się na ogłoszenie upadłości konsumenckiej, jak pokazują wszystkie publicznie dostępne statystyki. W 2020 roku weszło w życie kilka zmian w prawie upadłościowym. W dzisiejszym artykule omówimy je szczegółowo. Czym jest upadłość konsumencka? Na te i wiele innych niezwykle ważnych pytań odpowiadamy poniżej. Zapraszamy do lektury!

Upadłość konsumencka – najważniejszy pakiet informacyjny

Reżim upadłości konsumenckiej został wprowadzony do polskiego prawa przede wszystkim w celu uwzględnienia wielu dłużników. Czym jest upadłość konsumencka? Odzyskanie wolności duchowej i finansowej jest możliwe dzięki ogłoszeniu upadłości konsumenckiej. O ile upadłość konsumencka może pozwolić na rozpoczęcie życia od zera, zadłużeni powinni mieć świadomość, że ogłoszenie upadłości konsumenckiej wiąże się z kilkoma znaczącymi wyrzeczeniami.

Upadłość konsumencka jest dostępna tylko dla osób niewypłacalnych. Jego głównym celem jest uregulowanie całości lub części istniejącego zadłużenia, którego konsument nie będzie w stanie samodzielnie spłacić. Należy również pamiętać, że zgodnie z obowiązującym prawem upadłość konsumencka może dotyczyć tylko długów, które istniały przed jej ogłoszeniem.

Poradnik dotyczący upadłości konsumenckiej
Poradnik dotyczący upadłości konsumenckiej

Zadłużenie osoby zadłużonej może być nawet celowe i świadome. Dłużnik ma również prawo ogłosić upadłość konsumenta w przypadku dalszego zadłużania się. Oczywiście w tym przypadku sądy trochę inaczej traktują osoby, które borykają się z bezrobociem lub poważną chorobą. Kiedy dochodzi do niewypłacalności? Kiedy osoba otrzymuje miesięczne wynagrodzenie, które jest zbyt niskie, aby pokryć wszystkie wydatki związane ze spłatą wszystkich obecnych długów. W 2019 r. wprowadzono zmiany w zasadach postępowania w przypadku niewypłacalności konsumentów. Nowe prawo zostało uchwalone 30 sierpnia 2019 r., ale wejdzie w życie dopiero w marcu 2020 r. Jest to zgodne z ustawą o upadłości konsumenckiej, która również została znowelizowana w 2014 roku.

Zmiany w prawie upadłości konsumenckim w ostatnich latach doprowadziły do ​​wzrostu korzystania z tej agencji. W 2014 roku toczyły się 32 sprawy o upadłość konsumencką, a w 2015 aż 2150. Liczba wniosków do sądu o ogłoszenie upadłości konsumenckiej jest naprawdę ogromna. W 2018 r. do sądu wpłynęło aż 12 719 takich wniosków.

Wiele osób skorzystało z możliwości ogłoszenia upadłości konsumenckiej, głównie w związku z wprowadzeniem nowych przepisów. Wielu ekspertów finansowych podkreśla również, że wiele osób może zdecydować się na złożenie wniosku o upadłość konsumencką bez dokładnego przeanalizowania innych dostępnych opcji lub swojej aktualnej sytuacji finansowej. Jest więc wiele dobrego we wprowadzeniu Nowelizacji Prawa upadłościowego konsumentów. Jak widać, odpowiedź na pytanie, jakie daje Upadłość konsumencka brzmi: bardzo, bardzo!

Kto ma prawo ogłosić upadłość konsumencką?

Wyjaśniliśmy już, czym jest upadłość. Pokrótce opisujemy również konsekwencje upadłości konsumenckiej. Warto teraz dokładnie opisać, kto jest uprawniony do ogłoszenia upadłości konsumenckiej. Opcja ta przeznaczona jest dla osób fizycznych, które nie prowadzą działalności gospodarczej i nie zasiadają w zarządzie żadnej spółki.

Ogłoszenie upadłości osoby fizycznej odbywa się zawsze na drodze sądowej. Nie ma wyjątków od tej zasady. W tym celu każdy, kto chce ogłosić upadłość konsumencką, musi zwrócić się do sądu właściwego ze względu na miejsce zamieszkania. Co ważne, do złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości uprawnieni są nie tylko dłużnik, ale także jego wierzyciele. W postępowaniu sądowym konieczne jest udowodnienie, że nie ma możliwości, aby dłużnik spłacił wszystkie należne mu pieniądze.

Jakie warunki trzeba spełnić, aby ogłosić upadłość konsumencką?

Jak wspomnieliśmy powyżej, jest to rzadka okazja, aby raz na zawsze pozbyć się problemów finansowych. Aby skutecznie ogłosić upadłość konsumencką, należy najpierw złożyć wniosek do sądu i uiścić opłatę w wysokości 30 zł. Wielu dłużników nie chce samodzielnie składać pozwu do sądu, dlatego zwracają się o pomoc do profesjonalnej kancelarii prawnej.

Podczas rozprawy sąd przeprowadzi pełną analizę sytuacji materialnej osoby. Zadecyduje również, czy iw jakiej wysokości można umorzyć dług. Jeśli okaże się, że można umorzyć tylko część długu, dłużnik będzie zobowiązany do umorzenia pozostałego długu należnego wierzycielowi. Sąd może również nakazać sprzedaż mienia należącego do konsumenta. Dłużnik będzie wówczas zobowiązany do wydania swojego mieszkania, samochodu lub innego wartościowego majątku.