Welcome
Prawa pacjenta

Prawa pacjenta

Prawa pacjenta ściśle wynikają z naszej konstytucji, ustawie o prawach pacjenta, o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, a także z ustawy o Rzeczniku Praw Pacjenta. Dlatego wszystkie podmioty świadczące usługi medyczne w naszym kraju mają bezwzględny obowiązek ich przestrzegania. Również pacjenci muszą być świadomi istnienia wyżej wymienionych przepisów, żeby w razie czego móc z nich korzystać. W trudnych przypadkach pacjent może się również zgłosić do rzecznika, który pomoże w rozwiązaniu konfliktu z lekarzem czy placówką medyczną.

Prawa pacjentaSposoby zgłaszania skarg

Jeśli mamy jakiekolwiek zastrzeżenia do procesu leczenia bądź przeprowadzenia operacji to mamy możliwość złożenia skargi. Możemy zrobić to osobiście, ale może też nas reprezentować specjalista- prawnik od spraw medycznych. W pierwszej kolejności powinniśmy się kierować do samego pracownika medycznego, jego przełożonego lub do właściciela placówki. W każdym momencie możemy się również zgłosić do Rzecznika Praw Pacjenta. Konkretne podejrzenia o błędy w sztuce powinny być zgłaszane do  Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej, który działa przy każdej Okręgowej i Naczelnej Izbie Lekarskiej. Taki sam rzecznik działa, gdy chodzi o działalność pielęgniarek i położnych. Skargi pisemne przyjmuje również Narodowy Fundusz Zdrowia. W stworzeniu takiego pisma również może pomóc prawnik od spraw medycznych. Pacjenci mają również możliwość wystąpienia na drogę sądową, szczególnie tak się dzieje w przypadku oskarżeń o błąd w sztuce lekarskiej.

Prawo do świadczeń zdrowotnych

Jest to podstawowe prawo pacjenta, oznacza ono przede wszystkim to, że mamy prawo do leczenia. Każdy z nas może korzystać z opieki medycznej zgodnej z obowiązującymi przepisami. Oznacza to, że na lekarza specjalistę powinniśmy czekać nie dłużej niż to konieczne. W praktyce niestety mogą to być nawet 3-4 lata, ale jest to zgodne z przysługującym prawem- ośrodek nie może przyjąć nas wcześniej z powodu długiej listy oczekujących. Pacjenci mają prawo do rzetelnej opieki, jeśli nie zgadzają się z opinią lekarza to mogą zażądać opinii innego specjalisty a nawet zwołania konsylium. Rzetelna opieka oznacza leczenie zgodne z obowiązującymi standardami i wiedzą medyczną. Wszelkie niedopatrzenia, błędy lekarskie czy nieuzasadnione odstąpienie od leczenia mogą spowodować złożenie skargi przez pacjenta. Przy prawie do świadczeń zdrowotnych bardzo istotne jest prawo wyboru, które mówi, że to pacjent wybiera sobie lekarza, przychodnię czy szpital, w którym chce być leczony. I miejsce zamieszkania nie może mieć tu żadnego znaczenia. Pacjent wybierając poradnię specjalistyczną może poprosić o umówienie wizyty u konkretnego lekarza, jednak taka prośba wcale nie musi być spełniona. Najważniejsze jest, żeby pacjent otrzymał fachową pomoc. Najczęściej zdarza się raczej tak, że placówki medyczne dbając o zadowolenie klientów przystają na ich prośby.

Zobacz również:

 

Błędy lekarskie

Najczęściej o prawach pacjenta słyszymy w głośnych, medialnych sprawach, w których pacjent oskarża lekarza o błąd w sztuce. W naszym kraju było kilka głośnych spraw, które pacjenci wygrywali z lekarzami bądź placówkami medycznymi, które doprowadziły do zaniechań. Sprawą o błąd lekarski zajmuje się prawnik od spraw medyczny, który posiada fachową wiedzę na temat prawidłowych procesów leczenia a także praw, które przysługują pacjentowi. Jedną z takich głośnych spraw była historia naszego olimpijczyka, który oskarżył lekarza i szpital o rażące błędy przy porodzie żony. Efektem ich była niestety śmierć jednego z bliźniąt. Pierwsze sprawy orzeczone były na korzyść powoda. Choć to oczywiście nie wróci życia dziecka, to skieruje uwagę na problem w prawidłowej opiece nad pacjentem. Każdy z nas może skorzystać z takiej możliwości wniesienia pozwu przeciwko lekarzowi bądź szpitalowi w przypadku błędu w sztuce czy zaniechań proceduralnych. Na pewno będziemy musieli skorzystać z usług prawnika od spraw medycznych, który dokładnie przyjrzy się sprawie i stwierdzi, czy nasze oskarżenia są uzasadnione. Często po nieudanych operacjach naszych bliskich jesteśmy rozżaleni i oskarżamy lekarzy a błąd, a takie pogorszenie zdrowia czy nawet zgon pacjenta może wynikać z obiektywnych przesłanek medycznych, które również mamy prawo poznać.

Prawo do intymności i godności

Każdy chce czuć się komfortowo w trakcie wizyty lekarskiej czy leczenia szpitalnego. Niestety prawo to często jest łamane, a wynika to z przepełnionych sal i braku empatii pracowników medycznych. Najczęściej na brak przestrzegania tego prawa skarżą się kobiety przebywające na oddziałach ginekologicznych czy położniczych. Krępujące badania odbywają się na salach a kobiety po poronieniach leżą na sali ze szczęśliwymi przyszłymi mamami. Takie przykłady niestety można mnożyć bez końca. Kilka lat temu w naszym kraju stworzono kampanię “rodzić po ludzku”, która choć trochę zwróciła uwagę na prawa, które przysługują pacjentkom w tym trudnym czasie. Wydaje się, że jeszcze jest wiele pracy, by całkowicie to zmienić.